Život na povstaleckém území za SNP (2): Ostrůvek svobody

15.8.2017 – Martin Vitko
Povstalci postupně ovládli území o velikosti přes 20 tisíc čtverečních kilometrů s téměř 1,7 milionu obyvatel. Přestože se pod náporem okupačních sil velmi rychle zmenšovalo, ustanovil se tu nejen nový politický systém, ale fungoval i každodenní hospodářský a společenský život
Rudolf Viest
Rudolf Viest

Povstalecký velitel, generál Rudolf Viest


Předchozí část: Ostrůvek svobody: Jak se žilo lidem během během Slovenského národního povstání


Organizátoři povstání ještě před jeho začátkem přesunuli na střední Slovensko také větší zásoby nafty, benzinu, olejů a pneumatik. Hlavním dodavatelem pohonných hmot se měla podle plánu stát Státní rafinerie v Dubové, tu však značně poškodil nálet spojeneckého letectva z 20. srpna 1944. Ve spolupráci s vedením Baťových závodů v Baťovanech bylo získáno i 20 000 párů vojenské obuvi. Železárny v Podbrezové spolu s železničními opravnami ve Zvolenu zajišťovaly povstalcům dostatečné zázemí v oblasti železárenství a strojírenství. Stejně tak byla hned v několika závodech podchycena zbrojní výroba. Nejdůležitější faktor však představovalo zásobování potravinami, které byly rovněž ještě před vypuknutím akce přesouvány do budoucí povstalecké oblasti.

Díky zákazu zvyšování cen, jakož i dalším nařízením se podle zdrojů SNR úspěšně dařilo zásobovat osvobozené území základními potravinami. Těch „luxusnějších“, pro život ne zcela nezbytných, byl logicky nedostatek. Odrazilo se to například i v zákazu prodeje piva pro civilní spotřebu ze dne 10. října 1944. Protože frontové boje tehdy vrcholily a bojovníci potřebovali odbourat stres, bylo možné vydat pivo „jen jednotkám čs. armády a partyzánů na jejich písemný rozkaz, nebo i bez písemného rozkazu, pokud tyto jednotky se nacházejí v poli“.

Povstalecké umění

Během SNP se na osvobozeném území rozvíjel také kulturní a umělecký život. Jeho nositeli byli především známí slovenští novináři, spisovatelé, rozhlasoví pracovníci, divadelníci, filmaři, výtvarníci či hudebníci, jakož i zástupci školních, kulturních či náboženských institucí. Mimořádnou roli na poli informací a kultury sehrál povstalecký periodický tisk. Na povstaleckém území vycházelo kolem třiceti novin a časopisů. Informace čerpaly především od Zpravodajské agentury Slovenska, jakési tiskové kanceláře SNR. Nejznámější periodika přestavovala Pravda, Čas, Hlas lidu či vojenské BojovníkÚtok.


Velmi důležitý prvek na povstalecké straně představovala existence banskobystrického Svobodného slovenského vysílače. Už od konce srpna 1944 se jednalo o jeden z hlavních komunikačních prostředků působících na povstaleckém území. Pravidelně vysílal nejrůznější relace a zveřejňovaly se tu politické dokumenty, avšak největší zájem byl o zpravodajství z bojišť. Není proto divu, že vysílač nemohl uniknout pozornosti německé Luftwaffe. Ta sice zničila jeho budovu i studio, přesto ve své činnosti pokračoval až do porážky povstání.

Z iniciativy herce a režiséra Andreje Bagara vzniklo 12. září 1944 v Banské Bystrici putovní Frontové divadlo. Mělo svou hereckou, hudební, taneční složku a dokonce i iluzionistu. Za více než měsíc své existence uskutečnilo zhruba padesát představení, někdy i dvě až tři denně, a to ve více slovenských městech a obcích. Povstalci měli také svůj vlastní filmový štáb, ve kterém působil i oblíbený herec Paľo Bielik. Přestože se štábu podařilo natočit množství autentického materiálu, kvůli špatnému uskladnění podlehl špatným povětrnostním podmínkám a zachovalo se jen minimum.

Nejvíce kulturně-společenských aktivit se odehrávalo v centru povstání – v Banské Bystrici, a to především v Národním domě, který se stal hlavním stánkem povstalecké kultury. Pořádaly se v něm koncerty, ale i různé přednášky. Civilní obyvatelstvo projevilo zájem i o kinematografii, a tak poprvé mohli diváci na Slovensku vidět několik sovětských filmů. Jejich promítání znamenalo pro povstání i finanční podporu – výtěžek ze vstupného byl použit na podporu bojujících povstalců a jejich rodin.

Foto, ilustrace: 
Wikipedia
Zdroj: 
Válka REVUE SPECIÁL Slovenské narodní povstání
reklama