Brestlitevský mír: Uzavření příměří na východní frontě v roce 1917

24.7.2017 – Redakce Válka REVUE
Podpis příměří na východní frontě

Rok 1917 byl pro ruské impérium zlomový. Proběhly v něm dvě revoluce - první únorová svrhla cara a druhá říjnová nastolila nový režim. Jedním z důsledků tohoto vnitropolitického chaosu a nestability bylo i zhroucení východní fronty. Rusové nakonec v listopadu toho roku požádali o uzavření příměří, které bylo podepsáno 15. prosince toho roku. Tento snímek zachycující podpis příměří se objevil v mnoha novinách a jiných periodikách po celém světě.

Zleva sedící za ústřední mocnosti: Hakki Paša (Osmanská říše), von Merey (Rakousko-Uhersko), princ Leopold Bavorský, gen. Hoffmann, plk. Gavčev (Bulharsko). Naproti nim seděla sovětská delegace: Lev Kameněv, Adolf Joffe, Anastasia Bizenko, admirál Altfater.

Zdroj: 
I. světová II/2015
Foto, ilustrace: 
Wikipedia
reklama