Každodennost

Základní tag: 
Vojáci britské armády

Dlouhodobý pobyt ve vlhkých zákopech s sebou přinášel řadu zdravotních potíží. Zde vojáci britské armády během bitvy na Sommě

O život řadového vojáka neusiloval na frontě pouze nepřítel. Ohrožovaly ho zde také nemoci způsobené nevyhovujícími hygienickými podmínkami, jež si vyžádaly více mrtvých než palba protivníka
reklama