2. světová válka

Základní tag: 
Reichstag

Dobytí Reichstagu mělo symbolizovat porážku nacistického Německa a zároveň ukázat rozhodující podíl Sovětského svazu na ukončení války.

Symbolem sovětského vítězství v bitvě o Berlín se stala rudá vlajka na střeše Říšského sněmu. K jejímu vztyčení museli rudoarmějci překonat úpornou obranu, jejíž páteř tvořili příslušníci Waffen-SS
Těžký tank IS-2

Mazurin svá vítězství nad německými obrněnci získal na stroji IS-2

Prodělal boje na východní frontě již na počátku války. I přes zranění se mu podařilo zničit 21 nepřátelských strojů
Jürgen Stroop

Jürgen Stroop (třetí zleva) osobně dohlíží na likvidaci varšavského ghetta, jehož zničení považoval za svůj největší životní úspěch.

Nechvalně proslul jako ten, který bezohledně potlačil povstání ve varšavském ghettu, zpacifikoval vzpurné Řeky a podílel se na projektu výcviku werwolfů. Řeč je o příslušníku SS Jürgenu Stroopovi
Stalinova linie

Jeden z objektů na Stalinově linii, kde se i přes její nedokončenost sovětští vojáci hrdinsky bránili

Obyvatelé SSSR pevně věřili, že je pás opevnění ochrání před jakýmkoli útokem. Němci však obě linie lehce překonali. Proč tyto dvě hráze na obranu socialistického státu nakonec zklamaly?
Příslušníci polních jednotek Luftwaffe

V dějinách druhé světové války představoval vzestup a pád polních divizí Luftwaffe zajímavý pokus o stvoření další nezávislé armády v rámci struktur třetí říše.

Po kritických neúspěších německých zbraní na východní frontě v zimě 1941–1942 se Hermann Göring rozhodl také přispět svou troškou do mlýna. Zrodily se první polní pluky Luftwaffe, které položily základ pro vznik 21 polních divizí

Stránky

reklama