Fotostřípky

Volksturm

Poprvé se prapory domobrany objevily na frontě v říjnu 1944 ve Východním Prusku. Zde příslušník Volksturmu cvičí s pancéřovou pěstí pod dohledem esesáka.

AK-47

O tom, že si kalašnikov oblíbilo i podsvětí, svědčí tento snímek z Mexico City z roku 2010. Tento bohatě vyřezávaný a zlatem zdobený kalašnikov patřil jednomu ze zatčených drogových mafiánů.

Válečné plakáty vždy patřily k důležitým nástrojům propagandy

Stránky

reklama